Kategori: Fallprevention - Hjälpmedel

Fallskador är en av de vanligaste typerna av vårdskador. I Sverige skadas över 75 000 äldre personer vid fallskador och fler än 1000 personer dör årligen som en följd av skadorna. Ett hundratal fallskador rapporteras årligen från den slutna sjukhusvården.

 

Förutom det personliga lidandet är den samhällsekonomiska kostnaden ofta hög vid benbrott. År 2008 – 2009 skattades kostnaden för en fraktur till 200 000 kr första året
Inget kan ersätta den personliga omsorg som vårdpersonal och anhöriga ger. Med ett sänglarm eller en larmmatta kan arbetet många gånger underlättas.

0 produkter

Det finns tyvärr inga produkter i denna kategori